Join Network

Công nghệ Giftalk sẽ giúp tối ưu

mọi hoạt động của cửa hàng.

Doanh số

Giftalk là một kênh bán hàng với tập khách hàng mới là doanh nghiệp.

Công nghệ

Cửa hàng được sử dụng các công nghệ mới nhất như blockchain, payment.

Thương hiệu

Giftalk tạo ra thêm kênh tương tác, truyền thông với cho cửa hàng.

Trải nghiệm

Giftalk tạo ra trải nghiệm hiện đại đối với khách hàng sử dụng thẻ quà tặng.

Kết nối

Dễ dàng kết nối với các đối tác khác trong hệ thống Giftalk để tăng doanh số.

Mở rộng

Nền tảng công nghệ của Giftalk sẽ giúp việc mở rộng cửa hàng trở nên dễ dàng.