Giới thiệu

Giftalk là ai, chúng tôi mang lại những gì

GIFTALK là thương hiệu trung gian kết nối giữa các điểm bán hàng – doanh nghiệp – người dùng cuối – để tạo ra các sản phẩm / dịch vụ mang lại tiện ích và giá trị cao nhất cho mỗi bên. VST là một công ty công nghệ sử dụng nền tảng blockchain để ứng dụng vào các dịch vụ thương mại nhằm tạo ra sự thay đổi đột phá về việc tiết giảm chi phí và tạo hiệu quả cao nhất cho các đối tác tham gia vào mạng lưới kinh doanh của VST…

SỨ MỆNH

Giftcard (Thẻ quà tặng) là giải pháp quà tặng qua thẻ, có mệnh giá cụ thể, thay thế thay thế phương thức trao /tặng truyền thống; và là giải pháp dành cho doanh nghiệp và thương hiệu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

INTEGRITY: Minh bạch, chính trực, công bằng là những tính từ mô tả phương cách VST làm việc với khách hàng, đối tác và với thành viên trong công ty.
COLLABORATION: “Nướng chiếc bánh lớn hơn” là kim chỉ nam cho việc hợp tác, VST hướng đến việc tạo ra những giá trị lớn hơn đối với tất cả các đối tác, khách hàng.
INNOVATION: Nghiên cứu không ngừng để tạo ra nhiều sản phẩm hiệu quả nhất đối với khách hàng và cộng đồng.


VST mang lại những gì cho bạn

Chúng tôi mang lại sự tiện lợi và sự tiết kiệm

Hỗ trợ trực tuyến

Có mặt trên toàn quốc

Hàng trăm điểm sử dụng thẻ

Tiện lợi và Tiết kiệm