Buy Gift Cards

Tăng cường sự gắn kết

khích kệ nhân viên và khách hàng.

Tiện ích

Gift Card mang lại sự tiện lợi cho người nhận lẫn doanh nghiệp khi sử dụng.

Linh động

Công nghệ cao giúp giải pháp Gift Card tạo ra sự linh động đối với nhu cầu tặng quà của doanh nghiệp.

Cá nhân hoá

Người sử dụng có thể dễ dàng quản lý được ngân sách sử dụng thẻ Gift Card.

Đa dạng

Đa dạng về ngành nghề, đa dạng về thương hiệu giúp người nhận thật sự thoã mãn các nhóm nhu cầu.

Tương tác thương hiệu

Thương hiệu của doanh nghiệp được in ấn lên thẻ phục vụ cho việc gắn kết người nhận.

Trải nghiệm

Người nhận có thể trải nghiệm Gift Card bằng thẻ vật lý hoặc bằng mobile app một cách xuyên suốt.